Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

প্রাক্তন অফিসার গণ
ক্রমিক নং নাম হইতে পযর্ন্ত
0১.

জনাব মোঃ আমান উল্লাহ

বি.এস.সি ইঞ্জি ঃ ( সিভিল)

৩-৪-৮৪ ১৬-১-৮৮
০২.

   ”   কে.এ.এস.এম মোস্তফা কামাল

       বি.এস.সি ইঞ্জি ঃ ( সিভিল)

১৬-১-৮৮ ১-৪-৮৯
০৩.

       ”     মোঃ আমিনুল ইসলাম

        বি.এস.সি ইঞ্জি ঃ ( সিভিল)

১-৪-৮৯ ২-১২-৮৯
০৪.

        ”      সৈয়দ শফিউল আলম

           বি.এস.সি ইঞ্জি ঃ ( সিভিল)

২-১২-৮৯ ৯-১১-৯৩
০৫.

         “     মোঃ আঃ সালাম মন্ডল

           বি.এস.সি ইঞ্জি ঃ ( সিভিল)

৯-১৯৩ ৩-১১-৯৬
০৬.

       ”      সৈয়দ শফিউল আলম (ভারপ্রাপ্ত)

           বি.এস.সি ইঞ্জি ঃ ( সিভিল)

৩-১১-৯৬ ১১-১১-৯৬
০৭.

      “     আ,স,স, সাইফুল ইসলাম

             বি.এস.সি ইঞ্জি ঃ ( সিভিল)

১১-১১-৯৬ ৩০-৪-৯৮
০৮.

     “     মোঃ শাহজাহান আলী   (চ.দা.)

            বি.এস.সি ইঞ্জি ঃ ( সিভিল)

৩০-৪-৯৮ ২৮-১-৯৯
০৯.

          ”      সৈয়দ শফিউল আলম

           বি.এস.সি ইঞ্জি ঃ ( সিভিল)

২৮-১-৯৯ ১৪-২-৯৯
১০.

       “   এ. কে. এম. মতিউর রহমান

              বি.এস.সি ইঞ্জি ঃ ( সিভিল)

১৫-২-৯৯ ১৪-৫-২০০৩
১১.

       “    মোঃ নাসিম হাসান

            বি.এস.সি ইঞ্জি ঃ ( সিভিল)

১৪-৫-২০০৩ ৩১-৫-২০০৩
১২.

      “      মোঃ লুৎফর রহমান

              বি.এস.সি ইঞ্জি ঃ ( সিভিল)

৩১-৫-২০০৩ ১৮-৯-২০০৫
১৩.

     “     আ.ন.ম. ওয়াহিদুজ্জামান

            বি.এস.সি ইঞ্জি ঃ ( সিভিল)

১৮-৯-২০০৫ ১৯-৪-২০০৭
১৪.

      “     মোস্তাক আহমাদ  (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

               বি.এস.সি ইঞ্জি ঃ ( সিভিল)

১৯-৪-২০০৭ ২১-৬-২০০৭
১৫.

              “     আ.ন.ম. ওয়াহিদুজ্জামান

            বি.এস.সি ইঞ্জি ঃ ( সিভিল)

২১-৬-২০০৭ ২৮-৪-১৯
১৬.

       “      মাসুক -ই- মোহাম্মদ

             বি.এস.সি ইঞ্জি ঃ ( সিভিল)

১৬-৪-১৯  
১৭.

            “     মোঃ 

               বি.এস.সি ইঞ্জি ঃ ( সিভিল)